You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » MYOB » MYOB Accounting dan MYOB Premier » Accounts » Accounts List MYOB » MYOB Linked Accounts (Akaun terpaut)

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

MYOB Linked Accounts (Akaun terpaut)

Untuk memastikan perkara senang dan mudah, MYOB menggunakan akaun terpaut untuk melengkapkan entri perakaunan untuk anda.

Ini bermakna anda tidak perlu memahami konsep perakaunan, iaitu debit atau kreditkan akaun mana, semasa menjalankan fungsi harian anda seperti mengeluarkan invois jualan, membuat pembayaran, dsb.

myob linked accounts

Akaun terpaut ialah akaun lalai yang MYOB gunakan untuk melengkapkan entri perakaunan apabila anda merekodkan transaksi.

Sebagai contoh, apabila anda membuat invois jualan, MYOB perlu mengetahui akaun mana yang hendak didebitkan dan akaun mana yang hendak dikreditkan.

Beberapa akaun terpaut diperlukan.

Akaun untuk menjejaki penghutang adalah salah satu akaun.

Oleh itu, adalah penting untuk memahami akaun terpaut dalam MYOB dan menyediakannya dengan betul untuk memastikan akaun anda diselenggara dengan betul.

Apabila anda mula-mula membuat fail syarikat anda, MYOB menyediakan beberapa akaun terpaut untuk anda.

Sekurang-kurangnya, ini adalah akaun yang MYOB perlukan untuk berfungsi dengan betul:

Nombor akaun lalaiNama akaun
1-1100General cheque account
1-1200Undeposited funds
1-2000Trade debtors
2-2000Trade creditors
2-3300Sales tax payable
3-8000Retained earnings
3-9000Current earnings
3-9999Historical balancing account

Semua akaun ini boleh dinamakan atau dinomborkan semula untuk menjadikannya mengikut struktur carta akaun anda.

Atau jika anda lebih suka, anda boleh membuat akaun anda sendiri dan memautkannya mengikut keperluan.

Untuk akaun dalam huruf condong tebal di atas, akaun Retained Earnings dan Current earnings, anda boleh mengedit, menomborkan atau menamakan semula, tetapi anda tidak boleh menukar pemautan.

Anda juga tidak boleh memadamkan akaun tersebut.

Awas:
Pastikan akaun yang betul dipautkan sebelum anda mula memasukkan transaksi.
Contohnya, memautkan mana-mana akaun selain Penghutang Perdagangan anda kepada penjejakan penghutang akan mengakibatkan entri perakaunan yang salah apabila anda memasukkan jualan.


Baca lebih lanjut mengenai Accounts List


myob

MYOB

MYOB Accounting & MYOB Premier

MYOB RetailManager

Sitemap  |  Privacy policy