You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » MYOB » MYOB Accounting dan MYOB Premier » Accounts » Accounts List MYOB

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

Accounts List MYOB

Accounts List dalam MYOB mengekalkan senarai akaun yang membantu anda mengatur dan menjejaki transaksi perniagaan anda.

Contohnya, jika anda menyewa ruang pejabat, anda akan mempunyai akaun Sewaan dalam senarai akaun untuk merekodkan pembayaran bagi perbelanjaan ini.

Begitu juga, anda mungkin mempunyai akaun Jualan, Kos Jualan, Aset antara lain.

Ringkasnya, akaun mengumpulkan urus niaga yang serupa supaya anda dapat melihat sepintas lalu berapa banyak yang ditanggung dalam tempoh kewangan.

Untuk mengakses senarai akaun, klik pada Accounts dalam Command Centre, kemudian klik Accounts List.

myob accounts list

Anda juga boleh mengakses Accounts List dari menu di bahagian atas.

Anda boleh sama ada:

  • Klik pada Lists, kemudian Accounts, atau
  • Klik pada Command Centre, arahkan ke Accounts, kemudian klik pada Accounts List.

Kekunci pintasan – Alt + I + A

menu senarai akaun myob

Tetingkap Accounts List disusun dalam 9 tab.

Mengklik pada setiap tab akan menapis senarai mengikut tab yang anda pilih.

TabMemaparkanNombor awalan
All AccountsSenarai semua akaun T/A
AssetAkaun aset (peralatan pejabat, Penghutang Perdagangan, Bank, dll)1
LiabilityAkaun liabiliti (Pemiutang Perdagangan, Akruan, dll)2
EquityModal, pendapatan semasa dan terkumpul3
IncomeAkaun pendapatan (Jualan, dll)4
Cost of salesAkaun kos jualan (Diskaun, Caj pengangkutan, dll)5
ExpenseAkaun perbelanjaan (Telefon, Elektrik, caj Bank, dll)6
Other incomeAkaun pendapatan yang tidak berkaitan dengan perniagaan biasa anda8
Other expensesAkaun perbelanjaan yang tidak berkaitan dengan perniagaan biasa anda.9

MYOB mengenal pasti jenis akaun dengan nombor awalan.

Jadi, jika nombor akaun bermula dengan “4”, MYOB tahu ini adalah akaun Pendapatan.

Jadi, walaupun nombor akaun adalah 5 digit panjang dalam MYOB, anda hanya boleh menggunakan 4 digit terakhir untuk menomborkan akaun anda.

Sebelum anda mula membuat carta akaun anda dalam MYOB, sebaiknya anda memahami aspek tertentu dan cara ia akan mempengaruhi organisasi anda.


Lebih lanjut mengenai MYOB Accounts


myob

MYOB

MYOB Accounting & MYOB Premier

MYOB RetailManager

Sitemap  |  Privacy policy