You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » MYOB » MYOB Accounting dan MYOB Premier » Accounts

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

MYOB Accounts

Modul Akaun dalam MYOB ialah tempat anda akan:

  • buat Carta Akaun anda (dikenali sebagai Accounts List dalam MYOB),
  • membuat catatan jurnal,
  • menyemak jurnal transaksi,
  • memindahkan wang antara akaun bank anda, serta,
  • menjana Fail Audit GST, atau GAF, apabila diminta oleh Kastam.
myob command centre - accounts

Lebih lanjut mengenai MYOB Accounts


myob

MYOB

MYOB Accounting & MYOB Premier

MYOB RetailManager

Sitemap  |  Privacy policy