You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » ABSS » Pelesenan ABSS » Mengaktifkan/Mengesahkan fail data ABSS anda

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

Mengaktifkan dan mengesahkan fail data ABSS atau MYOB anda

Proses Pengaktifan dan Pengesahan ABSS adalah sama.

Pengaktifan adalah untuk fail data baharu, manakala pengesahan adalah untuk fail data sedia ada yang telah anda aktifkan dan sedang mengguna.

Apabila anda mencipta fail data baharu, dan anda membukanya, anda akan melihat skrin ini

aktifkan atau sahkan fail syarikat abss (myob) anda

Terdapat 3 pilihan:

  1. Saya ingin mengaktifkan/mengesahkan fail syarikat saya dalam talian
  2. Saya ingin mengaktifkan/mengesahkan fail syarikat saya kemudian
  3. Saya ingin menandai fail syarikat ini sebagai Read Only (Baca Sahaja)

Setiap fail ABSS baharu yang anda buat akan mempunyai tempoh tangguh tujuh hari

Aktifkan dalam talian

aktifkan fail syarikat abss (myob) anda dalam talian

Untuk pengaktifan/pengesahan dalam talian, anda memerlukan sambungan internet yang aktif.

Aplikasi ABSS bersambung terus dengan pelayan lesen ABSS melalui internet untuk mengesahkan lesen anda.

Ini adalah cara terpantas dan paling mudah untuk mengaktifkan/mengesahkan fail data anda.

Aktifkan melalui telefon

aktifkan fail myob anda melalui telefon

Untuk mengaktifkan atau mengesahkan fail syarikat anda melalui telefon, pilih pilihan kedua dan klik Continue.

Anda akan melihat skrin yang sama seperti untuk pengesahan dalam talian, kecuali ia akan tertera “Activate by Phone” dan bukannya “Activate Online”.

Nota: Pilihan ini TIDAK tersedia dalam versi ABSS yang lebih baharu.

Dalam skrin ini, jika ini ialah fail data baharu, anda akan diminta memberikan nombor siri anda.

Masukkan nombor siri anda dalam medan yang disediakan dan tekan kekunci Tab pada papan kekunci anda.

MYOB akan menjana kunci berangka 10 digit dalam medan Company File Code.

Kod ini adalah unik untuk setiap fail data.

Fail data sedia ada akan mempunyai nombor siri dan kod fail syarikat dipaparkan.

Klik Continue

status pengesahan fail syarikat myob

Aplikasi MYOB kemudiannya akan cuba menghubungi pelayan lesen untuk pengesahan.

Jika fail berjaya disahkan, anda akan menerima mesej seperti yang ditunjukkan di bawah.

pengesahan fail myob berjaya

Pelesenan ABSS (MYOB)Sitemap  |  Privacy policy