You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » ABSS

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

Sokongan ABSS

Selamat datang ke pusat Sokongan ABSS!

Bahagian pangkalan pengetahuan kami ini ialah versi terkini nota sokongan kami yang dibuat sebelum ini untuk menyokong pengguna MYOB.

ABSS, dahulunya dikenali sebagai MYOB, ialah sistem perakaunan perniagaan kecil, yang mempunyai 2 penyelesaian, ABSS Accounting dan ABSS Premier.

Untuk mengetahui tentang perubahan daripada MYOB kepada ABSS, sila lihat Apakah itu ABSS? dan Adakah ABSS sama dengan MYOB?

Untuk sebahagian besar, nota sokongan ini adalah sama untuk ABSS Accounting dan ABSS Premier.

Walau bagaimanapun, ABSS Premier mempunyai lebih banyak ciri dan fungsi, dan ini akan diuruskan secara berasingan.

Untuk mengetahui tentang perbezaan antara Perakaunan ABSS dan ABSS Premier, sila lihat Bandingkan ciri ABSS Accounting dan ABSS Premier.

Nota sokongan ABSS dan tutorial video untuk versi semasa ABSS sejak ia dijenamakan semula daripada MYOB di Asia Selatan, bermula dari:

  • ABSS Accounting v25
  • ABSS Premier v20, dan,
  • ABSS Payroll v9
Sitemap  |  Privacy policy