You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » ABSS » Menyesuaikan borang dalam ABSS

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

Dalam ABSS Accounting dan juga ABSS Premier, anda boleh menyesuaikan borang cetakan anda untuk memenuhi keperluan anda.

Langkah-langkah untuk menyesuaikan borang dalam ABSS adalah sama untuk kedua-dua ABSS Accounting dan ABSS Premier.

Dalam Premier, anda mempunyai borang tambahan yang memenuhi ciri pengebilan berbilang mata wang dan masa.

Untuk mula menyesuaikan borang, anda boleh sama ada:

Dari menu

Buka fail data anda, klik pada Setup, kemudian tuding kepada Customise forms.

Terdapat 7 pilihan yang tersedia di sini:

 • Cheques (Cek),
 • Receipts (Resit),
 • Remittance Advices (Nasihat Kiriman Wang),
 • Invoices (Invois Jualan),
 • Statements (Penyata akaun),
 • Purchase Orders (Pesanan Belian), dan,
 • Mailing Labels (Label Surat Menyurat)
menyesuaikan borang abss

Ini memberi anda pilihan untuk memilih mana-mana jenis borang yang ingin anda sesuaikan.

Apabila mencetak

Anda juga boleh menyesuaikan borang apabila mencetak.

Dalam skrin Review, klik pada butang Advanced Filters, kemudian klik pada Customise.

menyesuaikan borang daripada skrin cetak

Pilihan ini adalah untuk menyesuaikan jenis borang tertentu, contohnya, jika anda mencetak invois jualan, maka pilihan untuk menyesuaikan adalah untuk borang jualan.

Pilihan sesuaikan dalam Advanced Filters tersedia dalam:

 • Banking (Perbankan)
  • Print Cheques (Cetak cek)
  • Print Receipts (Cetak resit)
 • Sales (Jualan)
  • Print/Email Statements (Cetak/E-mel penyata akaun)
  • Print/Email Invoices (Cetak/E-mel invois)
  • Print Receipts (Cetak resit)
 • Purchases (Pembelian)
  • Print/Email Purchase Orders (Cetak/E-mel pesanan pembelian)
  • Print Cheques (Cetak cek)
  • Print/Email Remittance Advices (Cetak/E-mel nasihat kiriman wang)
 • Card File (Fail kad)
  • Print Mailing Labels (Cetak Label Mel)

Reka letak lalai

ABSS menyediakan beberapa susun atur lalai untuk setiap pilihan untuk membantu anda bermula.

Reka letak lalai ini termasuk plain paper (kertas biasa) serta pre-printed (reka letak pracetak).

borang susun atur kertas biasa abss

Borang ABSS susun atur kertas biasa

Borang ABSS susun atur pracetak

Borang ABSS susun atur pracetak

Susun atur kertas biasa mencetak semua maklumat, termasuk nama dan butiran syarikat anda.

Reka letak pracetak sebaliknya, digunakan apabila anda sudah mempunyai maklumat seperti nama syarikat anda dan butiran pada kertas yang anda cetak.

Contoh masa anda akan menggunakan reka letak pracetak ialah jika anda ingin mencetak pada kepala surat syarikat anda.


Sitemap  |  Privacy policy