You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » ABSS » Menyesuaikan borang dalam ABSS » Borang dan Tataletak

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

Untuk setiap opsyen penyesuaian, anda boleh memilih tataletak yang anda ingin sesuaikan.

Cek dan baucar bayaran

Klik dalam Form to Customise memilih borang.

cek dan borang baucar pembayaran ABSS

Selepas anda memilih borang, anda kemudian boleh memilih tataletak daripada salah satu daripada 4 opsyen.

  • Cheque – ini adalah untuk menyesuaikan pencetakan cek
  • Regular, Payable dan Refund adalah baucar yang boleh anda sesuaikan
Cek dan Susun Atur Borang Baucar Pembayaran ABSS

Regular ialah format baucar pembayaran yang digunakan untuk pembayaran yang dibuat melalui Spend Money.

Payable ialah apabila anda menggunakan Pay Bills untuk membayar pembekal.

Refund adalah apabila anda membayar bayaran balik kepada pelanggan.

Resit

Untuk menyesuaikan resit dalam ABSS, terdapat dua susun atur lalai, Plain Paper dan Pre-printed.

Nasihat kiriman wang

Nasihat kiriman wang digunakan untuk memberitahu pihak yang anda bayar untuk pembayaran, dan akan termasuk butiran seperti tarikh pembayaran, amaun, dan sebarang invois atau nombor rujukan.

Terdapat 3 susun atur yang boleh anda pilih daripada:

  • Pay Bills, yang digunakan untuk pembayaran kepada pembekal,
  • Spend Money digunakan untuk pembayaran perbelanjaan, dan,
  • Credit Refunds untuk bayaran balik yang anda bayar kepada pelanggan.

Invois jualan

Untuk jualan, anda boleh memilih untuk menyesuaikan invois, pesanan penghantaran, serta label.

Tataletak borang jualan

Setiap tataletak yang anda pilih akan mempunyai berbilang borang lalai yang boleh anda pilih untuk tujuan anda.

Sebaik sahaja anda memilih tataletak, anda boleh memilih borang untuk disesuaikan.

Berikut ialah 2 susun atur yang paling biasa digunakan

Borang jualan perkhidmatan

Sesuaikan format invois jualan perkhidmatan

Borang jualan item

Sesuaikan borang jualan item

Penyata akaun

Anda boleh menyesuaikan penyata akaun sama ada untuk Invois atau Aktiviti.

Sesuaikan penyata akaun

Pesanan Pembelian

Terdapat 3 susun atur untuk pesanan pembelian, Perkhidmatan, Item, serta Profesional.

Sesuaikan pesanan pembelian

Pesanan pembelian untuk perkhidmatan

Sesuaikan pesanan pembelian untuk perkhidmatan

Pesanan pembelian untuk item

Sesuaikan pesanan pembelian untuk item

Terdapat juga pilihan untuk menyesuaikan Label Mel.


Sitemap  |  Privacy policy