You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » ABSS » Pelesenan ABSS

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

Pelesenan ABSS

Pelesenan ABSS adalah berdasarkan nombor siri, dan apabila anda membeli produk ABSS, produk tersebut diberikan nombor siri yang unik.

Nombor siri ini bukan sahaja mengenal pasti produk, iaitu ABSS Accounting, ABSS Premier atau ABSS Payroll, tetapi juga ciri-ciri lain tertentu lesen anda, seperti jumlah fail data yang anda berhak, sama ada produk anda adalah tunggal atau berbilang pengguna, dsb.

Mendaftarkan nombor siri anda

Apabila anda mula-mula membeli ABSS, anda dikehendaki melakukan pendaftaran sekali menggunakan nombor siri yang diberikan kepada produk yang anda beli.

Ambil perhatian bahawa setiap produk perlu didaftarkan secara berasingan.

Jadi, jika anda membeli ABSS Premier dan ABSS Payroll, setiap satu perlu didaftarkan secara berasingan, kerana setiap satu akan mempunyai nombor siri yang berbeza.

Mengaktifkan fail syarikat anda

mengaktifkan fail syarikat abss baharu

Apabila anda membuat fail syarikat atau data baharu, ia boleh digunakan sehingga 7 hari.

Untuk terus menggunakan fail data selepas itu, fail syarikat anda mesti diaktifkan.

Proses pengaktifan fail syarikat ABSS mengesahkan nombor siri anda serta fail data berada dalam peruntukan fail data anda.

Pengaktifan dilakukan secara dalam talian melalui aplikasi ABSS yang disambungkan ke pelayan lesen ABSS untuk mengesahkan lesen.

Anda mesti disambungkan ke internet untuk pengaktifan berlaku.

Jika anda tidak mengaktifkan fail data dalam masa 7 hari, fail tersebut akan menjadi baca sahaja, yang bermaksud anda boleh melihat sebarang transaksi yang telah anda masukkan, tetapi anda tidak akan dapat mengeditnya atau memasukkan transaksi baharu.

Mengesahkan fail data anda

Secara berkala, ABSS akan memerlukan pengesahan fail data anda.

pengesahan fail abss

Proses ini mengesahkan semula nombor siri dan fail data anda.

Sekali setiap 90 hari, apabila anda membuka fail data anda, anda mungkin digesa untuk melakukan pengesahan.

Dalam tempoh ini, anda mempunyai 7 hari untuk melengkapkan pengesahan. Jika anda tidak mengesahkan fail data, ia akan menjadi baca sahaja.

Anda boleh memilih pilihan kedua, ” I want to confirm my company file later,”, dan terus bekerja, tetapi harus mengesahkan fail dalam tempoh masa 7 hari.

Jika anda memilih untuk tidak digesa secara berkala, anda juga boleh menetapkan untuk mengesahkan fail syarikat anda secara automatik.

Ini akan menjalankan proses mengesahkan fail anda di latar belakang, dan anda hanya akan digesa jika proses pengesahan gagal.


Pelesenan ABSS (MYOB)Sitemap  |  Privacy policy