You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » ABSS » Pelesenan ABSS » Nombor siri ABSS (MYOB)

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

Nombor siri ABSS anda ialah kod 12 digit yang mengenal pasti lesen anda secara unik.

Ia bermula dengan digit “6” diikuti dengan 11 digit.

Nombor siri adalah penting untuk pengaktifan fail data anda dan juga jika anda memerlukan sokongan untuk produk anda.

Apabila anda membeli solusi ABSS, nombor siri boleh didapati sama ada pada lengan CD atau dengan versi terkini, pada kad Quick & Easy yang terdapat di dalam penutup CD.

Nombor siri pada versi lama MYOB

Nombor siri pada versi lama MYOB

Nombor siri pada versi ABSS yang lebih baharu

Nombor siri pada versi ABSS yang lebih baharu

Jika anda tidak dapat mengesan lengan CD atau kad Quick & Easy, dan jika anda telah mengaktifkan fail data anda, anda boleh mencari nombor siri anda dengan mengikuti langkah di bawah:

  1. Mulakan ABSS (MYOB)
  2. Buka fail data anda
  3. Klik pada Setup dari bar menu atas, kemudian klik pada Company Information
maklumat syarikat dalam fail abss (myob)

Nombor siri anda akan dipaparkan di bahagian atas sebelah kiri skrin Company Information.

nombor siri abss (myob) dalam skrin company information

Pelesenan ABSS (MYOB)Sitemap  |  Privacy policy