You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » ABSS » Pelesenan ABSS » Maklumat versi ABSS

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

Maklumat versi ABSS

Versi ABSS atau MYOB yang manakah sedang anda gunakan?

Langkah-langkah untuk memastikan versi anda yang ditunjukkan di sini adalah sama untuk ABSS dan MYOB, serta untuk Accounting dan Premier.

Untuk mengetahui produk dan versi ABSS yang sedang anda gunakan:

  1. Mulakan program ABSS atau MYOB
  2. Buka fail data anda
  3. Daripada menu di bahagian atas, klik pada Help, kemudian About ABSS..
About ABSS

Produk yang anda gunakan dan versi ditunjukkan di bahagian atas sebelah kiri skrin, termasuk keluaran yang mana.


Pelesenan ABSS (MYOB)Sitemap  |  Privacy policy