You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » MYOB » MYOB Accounting dan MYOB Premier » Akhir tempoh pemprosesan tahun kewangan dalam MYOB » Senarai semak sebelum tutup tahun kewangan dalam MYOB

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

Dengan MYOB, anda tidak perlu menutup tahun kewangan terdahulu sebelum anda boleh mula merekodkan transaksi untuk tahun baharu.

Sebenarnya, anda boleh terus memasukkan transaksi tanpa benar-benar menutup mana-mana tahun kewangan.

Hadnya adalah jika anda ingin melihat dan mencetak penyata kewangan anda. MYOB hanya membenarkan anda menjana penyata kewangan dan laporan lain tertentu untuk 3 tempoh:

 1. Tahun lepas
 2. Tahun ini, dan,
 3. Tahun hadapan

Ambil perhatian bahawa yang tahun lepas, tahun ini dan tahun hadapan tidak merujuk kepada tahun semasa, tetapi tahun kewangan dalam MYOB.

Jadi jika tahun kewangan semasa dalam MYOB ialah 2014, anda boleh melihat dan mencetak penyata kewangan untuk tahun lepas (2013), tahun ini (2014) dan tahun depan (2015) sahaja, walaupun tahun sebenar hari ini ialah 2016.

MYOB membenarkan anda mengekalkan sekurang-kurangnya dua tahun kewangan sebelum anda perlu tutup.

Jika anda telah mengemas kini MYOB dengan maklumat 2016, anda perlu menutup 2014 sebelum anda boleh menjana Penyata Pendapatan, Kunci Kira-kira, dll untuk 2016.

Selepas menutup 2014, di MYOB, Tahun Lepas akan menjadi 2014, Tahun ini akan menjadi 2015, dan Tahun Seterusnya adalah 2016.

Apabila anda menutup tahun kewangan anda, anda tidak akan dapat memasukkan urus niaga ke dalam tempoh tersebut, dan anda tidak boleh membalikkan proses ( lihat nota di bawah ).

Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa data kewangan untuk tahun tertentu lengkap sebelum anda menutupnya.

Terdapat beberapa langkah penting yang perlu anda lakukan sebelum anda menutup tahun kewangan anda:

 1. Pastikan semua akaun bank telah diselaraskan
 2. Selaraskan akaun belum terima (Accounts Receivable) anda
 3. Selaraskan akaun belum bayar (Accounts Payable) anda
 4. Lakukan pengambilan stok dan selaraskan kiraan dan nilai inventori
 5. Buat semua catatan jurnal yang diperlukan untuk susut nilai, akruan, prapembayaran, dsb.
 6. Buat sebarang catatan jurnal pelarasan yang diperlukan untuk memadankan baki MYOB anda dengan baki akaun teraudit akhir
 7. Cetak laporan berikut:
  • Imbangan Duga, Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira
  • Lejar Am
  • Laporan penuaan Akaun Belum Terima
  • Laporan penuaan Akaun Pemiutang
  • Jika anda membawa stok, Penyesuaian Nilai Inventori

Jika anda dikehendaki mengaudit akaun anda, anda sepatutnya telah melengkapkan langkah (1) hingga (5) di atas sebelum menyerahkannya kepada juruaudit.

Jadi apabila audit telah selesai, anda hanya perlu melakukan langkah (6) dan (7).

Laporan dalam (7) bukanlah satu keperluan mutlak, tetapi adalah baik untuk mempunyai salinan cetak di tangan untuk dirujuk atau apabila anda perlu menghasilkannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri jika perlu.

Apabila anda berpuas hati bahawa semuanya teratur, teruskan untuk menutup tahun kewangan mengikut langkah-langkah yang ditunjukkan dalam Start New Year.


Langkah seterusnya:

Mulakan Tahun Baru di MYOB


Sitemap  |  Privacy policy