You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » MYOB » MYOB Accounting dan MYOB Premier » Inventori

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

Inventori dalam MYOB mengekalkan senarai semua item dan harga stok anda.

Item menu yang diserlahkan dengan segi empat kuning hanya tersedia dalam MYOB Premier, begitu juga dengan beberapa ciri inventori lain yang akan kami serlahkan.

Dalam modul inventori MYOB, anda boleh:

  • menambah dan mengedit butiran item,
  • menerima barang,
  • tetapkan harga jualan barang,
  • melaraskan kuantiti dan kos,
  • masukkan kiraan stok, serta,
  • bina item utama, atau pakej, daripada berbilang sub item.

Dalam MYOB Premier, anda juga boleh membuat lokasi inventori dan memindahkan item antara lokasi tersebut.

Lagi tentang Inventori


myob

MYOB

MYOB Accounting & MYOB Premier

MYOB RetailManager

Sitemap  |  Privacy policy