You are here: » Home » Pangkalan Pengetahuan » MYOB » MYOB Accounting dan MYOB Premier » Card file

Artikel ini juga terdapat dalam bahasa: English Bahasa Indonesia

Ciri fail kad MYOB ialah pusat hubungan perniagaan anda.

Di sini, anda boleh menambah butiran Pelanggan, Pembekal dan Pekerja.

Maklumat yang dimasukkan di sini akan dipaparkan dalam invois jualan dan pembelian, serta skrin pembayaran dan resit.

Fail kad juga mengandungi maklumat yang boleh membantu mempercepatkan kemasukan data dalam MYOB.

myob card file

Sitemap  |  Privacy policy